Inspiratie

Ik ben een ervaren leidinggevende met gevoel voor dynamiek en ontwikkelingen en een brede expertise op het terrein van de lokale en provinciale overheid. Heb een goed ontwikkeld bestuurlijk gevoel en inlevingsvermogen. Het meest tot mijn recht kom ik in organisaties waar strategie en operatie dicht tegen elkaar liggen.

Mijn passie is om organisaties beter te laten presteren. Waarbij het werken aan de 'zachte' kant van de organisatieverandering leidend is. In het dagelijkse werk moet de verandering plaatsvinden. Praten over de verandering en het gewenste gedrag is leuk, het gewenste gedrag oproepen is effectiever (er niet over praten maar doen). De structuur ('harde' kant van de organisatieontwikkeling) zie ik als het sluitstuk van het proces van organisatieverandering. Ik kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en heb plezier in het verbeteren van organisaties.

Mijn kennis, kunde en (levens) ervaring kan ik inzetten als interim manager, kwartiermaker en trekker van veranderprocessen.

Ik ben gericht op samenwerking en ontwikkeling en word enthousiast om zaken in beweging te krijgen. Ben erg besluitvaardig en houd zeker vinger aan de pols. Mijn enthousiasme en optimisme resulteren in een prettige gedreven werksfeer, zodat met gemotiveerde en deskundige medewerkers gewerkt kan worden aan de duurzaamheid van de organisatie.